Royal Football Club Wetteren Jeugdproject focust op hartscreening en letselpreventie

De jeugdafdeling van RFC Wetteren, een fusieclub die in Vierde Klasse A Nationaal speelt, introduceert dit seizoen een hartscreening om zo plotse dood tijdens het sporten te vermijden. Vanaf U12 kunnen de spelers terecht bij cardioloog en clubarts Dries Viaene. Plotse dood komt voor bij 1 à 2 op 100000 sporters jonger dan 35 jaar, vaak door een aangeboren of erfelijke hartafwijking die efficiënt op te sporen is. De Europese Vereniging voor Cardiologie en de Vlaamse SKA (vereniging van Sport- en Keuringsartsen) adviseren dan ook dat elke jongere die aan competitiesport doet zich laat screenen vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Verder worden de jeugdspelers onder impuls van kinesitherapeut Gert Droessaert ook gericht getest om zoveel mogelijk letsels te vermijden. Deze screening kadert in een bredere aanpak, en richt zich onder andere op overbelastingsletsels bij jonge voetballertjes. Door te intensief of te eenzijdig te sporten bij jongeren in ontwikkeling kunnen overbelastingsletsels zorgen voor een periode van inactiviteit. Gerichte testing en training van factoren als lenigheid, kracht, snelheid en uithouding vermindert het aantal letsels, waardoor spelers meer kans hebben om hun volle potentieel te bereiken.  

Daarnaast worden groei- en maturiteitsparameters opgevolgd, zodat de begeleiders een goed zicht hebben op de fysieke ontwikkeling van de jonge spelers en weten wanneer ze het wat kalmer aan moeten doen. Op basis van de gemeten gegevens gebeurt ook een lengtepredictie, die een indicatie geeft hoe groot de speler uiteindelijk zal worden. Ook hiermee wordt rekening gehouden op training.

Het Spartanova platform ondersteunt de voormelde screening activiteiten en verzekert een gecentraliseerde, consistente en wetenschappelijk gebaseerde tests en datacollectie. Eveneens maakt het een nauwe samenwerking mogelijk tussen trainers en (para)medische begeleiders, wat de mogelijkheid biedt om snel te ingrijpen bij klachten van welke aard ook.